Installera ny cistern

Ska du installera en ny cistern som är större än 1 m³ eller börja hantera brandfarliga vätskor i en cistern som är större än 1 m³?
Då måste du först informera miljö- och byggförvaltningen om detta senast 4 veckor i förväg.
Informationen ska skickas in före installation och bör då minst innehålla uppgifter om:
  • Vilken fastighet cisternen ska placeras på samt kontaktuppgifter till den som informerar.
  • Typ av cistern (uppgift om korrosionsskydd, tillverkningskontrollrapport eller informationsbroschyr).
  • Storlek på cisternen.
  • Innehåll i cisternen.
  • Situationsplan där följande är markerat: tänkt placering, närliggande vattendrag, vattenbrunnar och dagvattenbrunnar.

Om det behövs, kan miljö- och byggförvaltningen komma begära ytterligare uppgifter.

Mer om cisterner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har föreskrifter som ställer krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner med anslutna rörledningar eller slangledningar för hantering av brandfarliga vätskor, samt krav på korrosionsskyddssystem. 

Sidan uppdaterad: 2023-06-15