FÖP för Tyehalvön

Fördjupning av översiktsplanen för Tyehalvön, upprättat 2009-01-20, vann laga kraft 2011-11-23.

Planens syfte är att genom en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen klarlägga förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen på Tyehalvön samt tillvarata områdets unika kvaliteter. 

Tyehalvön ligger i Hammarö kommuns nordöstra del. Avståndet till Skoghall centrum är ca 7,5 kilometer och till Karlstad ca 10 kilometer. Fördjupningsområdet omfattar förutom Tyehalvön även delar av Bärstad och Gråberg. 

Sidan uppdaterad: 2020-05-18