Familjeorienterat arbetssätt vid riskbruk, missbruk och beroendeproblem

När en förälder har problem med alkohol, narkotika eller spel påverkar det alla i familjen på något sätt. Det kan t ex handla om familjeklimatet, föräldrarnas eller barnens hälsa, förutsättningarna för föräldraskapet, vardagen och hur barnen mår.

Förälderns problem kan bli en gemensam hemlighet och något som kan vara svårt att tala om. Vår erfarenhet är att detta tar energi och skapar stress för alla i familjen. Även små barn kan bära på en oro eller en känsla av att något är fel.

Barn kan även påverkas om föräldern som har problem inte lever med eller träffar barnen. Det kan t ex handla om oro eller funderingar kring den andre förälderns hälsa och mående.

Vi på IFO Hammarö riktar därför stödet till hela familjens behov. Vårt mål med det familjeorienterade arbetssättet är att stärka er familj och kunna förebygga framtida ohälsa. Därför är det bra om hela familjen är involverad och delaktig i planeringen och får information om vilken slags hjälp som finns att få i kommunen.

Först kommer ni att få träffa socialsekreterare som utreder er familjs situation och eventuella behov av stöd.

På vår öppenvård erbjuds professionell missbruksbehandling, anhörigstöd, barnsamtal och familjesamtal. Vår personal har lång erfarenhet av att möta både barn och vuxna och att samtala kring riskbruk, missbruk och beroendeproblem. Vill ni veta mer om olika insatser kan man boka ett informationssamtal med öppenvården eller prata med er socialsekreterare.

Vi försöker att:

  • hjälpa familjen att kunna tala om problem och allas individuella upplevelse.
  • ge barnen stöd anpassat efter barnets mognad och ålder.   
  • ge missbruksbehandling utifrån individuellt anpassade behov (individuellt eller i grupp).

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-06-15