Dispens för kompostering, kärl, hämtning

Om du exempelvis vill kompostera ditt eget matavfall, latrin eller slam, så behöver du anmäla eller ansöka om detta. 
Miljö- och byggnadsnämnden är den nämnd som prövar om du kan få dispens. 

Avgifter för handläggning av dispenser

  • Anmälan om kompostering - Avgift 1 400 kr
  • Ansökan om kompostering av latrin/slam - Avgift 1 400 kr

 

Sidan uppdaterad: 2024-05-06