Korttidsplats

Kommunens korttidsplatser används för brukare med behov under en begränsad period. Korttidsplatserna är förlagda på Djupängen med olika inriktningar.

Interiörbild från samlingssalen på Djupängen. På bilden syns gröna sittgrupper, en braskamin och en dämpande vägg i många gröna nyanser.

Korttidsplats används:

  • för vård i livets slutskede
  • för brukare som är i behov av stora rehabiliteringsinsatser för att därefter kunna återvända hem.
  • för att att ge anhörig tillfällig avlastning.
  • för brukare vars anhörig som normalt ombesörjer omvårdnaden tillfälligt inte kan ge den på grund av sjukdom eller sjukhusvistelse.
  • för som växelvård.

 

Har du frågor om korttidsplats för avlastning eller växelvård kontakta biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-09-14