Studie- och yrkesvägledning

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken, att utveckla valkompetens. Det handlar om att man som elev ska utveckla kunskaper om sig själv (självkännedom) och få kännedom om vad det finns att välja på (kunskap om valalternativ) för att sedan sätta det i relation till sig själv. Detta för att kunna göra ett medvetet och genomtänkt utbildnings- och yrkesval inför framtiden.

Att utveckla god valkompetens sker genom två olika delar i studie- och yrkesvägledning, vid och snäv vägledning. Den vida vägledningen innebär att hela skolan har ett ansvar att bidra till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det kan vara till exempel samverkan mellan skola och arbetsliv för att förstå hur ett skolämne kan vara användbart i yrkeslivet. Det kan även vara övningar där man som elev får reflektera över hur man är som person, vad som är viktigt för mig och vad man tycker om.

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

Det är du som elev som gör ditt val utifrån vem du är och vad du vill, men studie- och yrkesvägledaren finns som stöd i din process.

Vägledningssamtal kan beskrivas i tre steg:

  1. Vem är jag? (Intressen, förmågor och egenskaper)
  2. Vad vill jag? Vad finns det för alternativ?
  3. Hur kommer jag dit?

 

Klicka här för att läsa "Plan för studie- och yrkesvägledning. Framtidsval Hammarö läsåret 23/24"

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Mörmoskolan 7-9
Anders Fransson
Mejla mig: anders.fransson@hammaro.se
Ring mig: 054- 51 50 47

Hammarlunden 7-9
Therese Björkman
Mejla mig: therese.bjorkman@hammaro.se
Ring mig: 054- 29 13 49

Sidan uppdaterad: 2023-08-31