Psykolog

Skolpsykologerna arbetar med psykologisk handledning i förskola och skola på uppdrag av elevhälsoteam och skolledning/förskolerektor. Arbetet utgår från skollagen och barnkonventionen i förhållningssätt och psykologerna arbetar med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser, men är inte behandlingsansvarig. 

Dessutom erbjuder skolpsykologerna fortbildning för skolledning och övriga personalgrupper i skola och förskola. I mån av tid erbjuds även rådgivning med vårdnadshavare. Skolpsykologerna ingår i det centrala elevhälsoteamet och har sin placering på Familjecentralen Mörmo Gård. 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-09-07