Beredskapsveckan

Hammarö kommun ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner, som att till exempel vattenförsörjning, äldreomsorg och räddningstjänst fungerar vid en samhällskris. Men som privatperson har du också ett eget ansvar.

Plastlåda med torrvaror att ha vid kris.
Foto: Thomas Henrikson, MSB

Beredskapsveckan - ett sätt att sprida information

Beredskapsveckan (tidigare krisberedskapsveckan) är en årlig informationskampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som kommuner, myndigheter och organisationer hjälper till att arrangera. Syftet är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser, och ytterst krig.

Hammarö kommun fokuserar under denna årliga vecka på hur du som invånare i kommunen bäst kan förbereda dig själv inför en kris, samt att informera och demonstrera vad vi som kommun gör. Som kommun ansvarar vi bland annat för att äldreomsorg, skola, förskola, vattenförsörjning och räddningstjänst fungerar även vid en samhällskris.

Beredskapsveckan genomförs alltid vecka 39.


Beredskapsveckan 2023 

Årets tema för beredskapsveckan är "Öva". Många hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Under veckan kommer det att erbjudas enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer.

Webbutbildningen "Sju dagar"

I sju dagar förväntas du klara dig utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Vad innebär det egentligen? I utmaningen ”Sju dagar” får du, utan förberedelser, öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott. Sätt dig in ordentligt i varje utmanande situation som uppstår och gör sedan de val som bäst ökar dina chanser att klara dig. 
Ta dig an utmaningen "Sju dagar" via MSB:s webbplats. 

Aktiviteter på Hammarö

  • Öva din beredskap i Exitainern

Hur tillgodoser du grundbehoven värme, vatten, kommunikation vid en kris? Det får du chansen att öva på i den uppställda containern. Representanter från Civilförsvarsförbundet kommer även finnas på plats med olika prova-på aktiviteter. 
När: kl. 15-18, torsdag 28 september
Var: Skoghall centrum


Foto: I Exitainern kan du öva din krisberedskap.

  • Föreläsning om hemberedskap, med Patrick Sellman

Patrick Sellman den tidiga yrkesofficeren som idag är småbrukare och folkbildare inom hemberedskap. Tillsammans med Kalle Zackari Wahlström driver han preppingpodden "i väntan på katastrofen".  I den här föreläsningen berättar Patrick Sellman om vad du som individ kan göra för att höja din krisberedskap. Ingen förbokning men begränsat antal platser så först till kvarn.
När:  kl. 18-19.30, torsdag 28 september
Var: Sessionssalen, kommunhuset


Foto: Patrick Sellman föreläser om hemberedskap.

  • Hammarö bibliotek

Få boktips och fakta om hemberedskap och totalförsvar. Hämta foldern "Sju dagar", en övningskalender där du får en övning om dagen i sju dagar. Hämta "Barnens beredskapsbingo", där barn tillsammans med en förälder kan öva på olika krisscenarier. Passar för barn i förskoleklass till årskurs 6.
När: På bibliotekets öppettider, v.39
Var: Hammarö bibliotek

Aktiviteter i hela länet

Beredskapsveckan pågår runt om i länets 16 kommuner. Du hittar mer information om tid och plats för länets aktiviteter på Länsstyrelsen Värmlands webbplats. Se länken nedan.
Program Beredskapsveckan i Värmland 25/9-1/10

Övrig information och material

Information om Beredskapsveckan Länsstyrelsens webbplats.
Information om Egenberedskap på MSB:s webbplats.
Ladda ner Barnens beredskapsbingo (pdf)

Sidan uppdaterad: 2023-09-25