Värmepumpar

Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- eller ytvatten? Då behöver du söka om tillstånd!

Installera värmepump

Den fastighetsägare som ska installera en värmepump som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark, så kallade berg-, vatten- eller jordvärmepumpar, är skyldig att söka tillstånd för detta hos miljö- och byggnadsnämnden i god tid.

Med god tid menas minst 6 veckor innan beräknad installation.
Tänk på att det inte är tillåtet att påbörja anläggningen, innan man har fått sitt tillstånd

Många andra kommuner har anmälningsplikt, vilket är minimikravet i miljöbalken, men på Hammarö har vi en utökad tillståndsplikt enligt Hammarö kommuns lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

Luftvärmepump

Det krävs inget tillstånd eller anmälan för att installera en luftvärmepump.
Men tänk på att om värmepumpen orsakar störningar för dina grannar, exempelvis buller eller vibrationer, kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om föreläggande eller förbud för användningen av värmepumpen i efterhand.  

Sidan uppdaterad: 2023-02-07