För förtroendevalda

Naturbild med vatten, klippor och buskage

Stöd för förtroendevalda

Här finns information och stöd som riktar sig till förtroendevalda i Hammarö kommun. Till höger på den här sidan finns en Handbok för förtroendevalda, ett stöd för sammanträdesteknik samt lathund för rapportering av förrättningsarvode. 

Politiska möten på distans

Med anledning av den rådande pandemin genomförs kommunens politiska möten digitalt med ledamöter deltagande på distans. Rutiner för deltagande i politiska möten på distans har därför fastställts, de finns till höger på den här sidan. 

Sidan uppdaterad: 2023-02-08