Samverkansforum

Hammarö kommun ingår i Värmlandsrådet, kommundirektörsnätverket och Karlstadsregionen som är samverkanforum för en gemensam utveckling av länet och regionen.

Värmlandsrådet

En välfungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en viktig grund i det strategiska utvecklingsarbetet. Som en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna har Värmlandsrådet skapats.

Läs mer om Värmlandsrådet på karlstad.se.

Kommundirektörsnätverket

Samtliga kommuner i Värmland har genom avtal beslutat att kommunernas högsta tjänstepersoner ska samverka inom ett gemensamt nätverk, kommundirektörsnätverket. I kommundirektörsnätverket ingår respektive kommunchef/kommundirektör för länets 16 kommuner.

Läs mer om kommundirektörsnätverket på karlstad.se.

Karlstadsregionen

Kommunerna i Karlstadsregionen arbetar tillsammans för att skapa utveckling och tillväxt. Samarbetet ska utveckla och förbättra servicen till invånare, företag och besökare i kommunerna. I Karlstadsregionen ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil.

Läs mer om Karlstadsregionen på karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2022-01-26