Vad ska jag tänka på när jag vill bygga i strandskyddat område?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på, när du vill bygga i strandskyddat område.

Komplementbyggnader

Byggnaden ska placeras i nära anslutning till huvudbyggnaden och bilda en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader.
Exempel på komplementbyggnader är gäststuga, fiskebod, uthus, garage, toalett, bastu, sjöbod och båthus.

Tänk på att en bastu eller uppläggningsplats för båt och liknande, inte behöver ligga i omedelbar anslutning till vattnet för att fungera ändamålsenligt. 
 

Ersättningsbyggnader

För en ersättningsbyggnad krävs att du har sökt och fått beviljat strandskyddsdispens innan du river byggnaden.

Att återuppföra en nedbrunnen byggnad kräver, förutom bygglov, även dispens från strandskyddet.
Dispens kan oftast medges för ett återuppförande av en byggnad för samma ändamål/användning och för en liknande byggnad på samma plats som den tidigare. Ansökan ska då inkomma inom ett år efter brandtillfället. 

Bryggor

Att uppföra bryggor kräver strandskyddsdispens. De får inte heller privatiseras
Sidan uppdaterad: 2023-05-12