Drifts- och servicenämnden

Hammarö kommun, liksom övriga kommuner i Värmland, ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd som är en del av Karlstads kommuns organisation.

Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet. Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan bli bättre.

Kommunerna samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden.   

Sidan uppdaterad: 2020-08-04