Vilda fåglar

Ibland får vi samtal om störande fåglar. Det kan till exempel vara att måsfåglar för oväsen, attackerar förbipasserande eller kanadagäss som bajsar på badstränder.

Fåglar ute i naturen, räknas generellt inte som ett skadedjur och störningar från fågel bedöms normalt inte som en olägenhet för människors hälsa. 
Om fåglarna är ovälkomna, är det är upp till varje fastighetsägare att värja sig på de sätt som är tillåtna.

Avskjutning och fågelsäkring

Avskjutning av fåglar inom tätbebyggt område är farligt och besvärligt och ger oftast bara en mycket kortvarig effekt, därför tillämpas det ytterst restriktivt. 
Långt mer effektivt är olika typer av fågelsäkringsåtgärder, som exempelvis tråd, piggar, nät och bortrensning av bon.
Andra åtgärder kan vara olika typer av skrämmor eller attrapper.

Fågelsäkring är varje enskild fastighetsägares ansvar. Om du hyr din bostad och är störd, ska du i första hand vända dig till din hyresvärd. För att hitta företag som kan hjälpa till kan man söka på "fågelsäkring".

Kanadagäss

Kanadagäss har ibland utpekats som möjliga smittspridare i samband med att smitta utretts (exempelvis EHEC-fall) och där anknytning funnits till badsjöar och strandängar. 
Emellertid har man inte kunnat påvisa att gässen är smittspridare. Man bör dock av försiktighetsskäl inte skölja bort avföring från bryggor, utan istället samla upp den för att undvika förhöjda bakteriehalter i badvattnet.

Fågeln inplanterades i Sverige på 1940-talet och har nu utbrett sig i så stor utsträckning att den på sina håll anses som ett sanitärt problem. 
Kanadagåsen är en arktisk fågel som gärna livnär sig på kortvuxet friskt gräs. Den uppehåller sig därför gärna på stora gräsbeväxta ytor vid vatten, till exempel golfbanor och badplatser.  Tyvärr gör den ofta ifrån sig på stranden eller bryggan. Detta gör att många badplatser ibland upplevs som otrevliga att besöka.

Vad gör kommunen?

När badplatserna besöks för gräsklippning och underhåll, plockas större mängder bajs bort.
Med jämna mellanrum skjuts även fågel av, för att hålla populationen under kontroll. Mer åtgärder än så är svårt att göra, om man vill behålla badplatserna attraktiva för besökarna.  

Sidan uppdaterad: 2023-04-28