Hammarö kommuns tidslinje

2014  Bärstadsskolan invigs               
2014 Kommunens kontaktcenter invigs i februari
2013  
Trygghetsboendet i Lillängshamnen invigs
2012  Hammarö Arena invigs
2011  Skoghalls station rivs 
2010  Akzo Nobel läggs ner
2009  Skärgårdsmuseet invigs 
2007  Lillängsbergets hyreshus börjar byggas
2007  Sättersvikens reningsverk invigs
1997  Flottningen till bruket upphör
1987  Skoghalls sågverk läggs ner
1980  Naturreservatet Vänerskärgården bildas
1979  Tynäs Restaurang brinner ner till grunden
1979  Hammarö Ishall byggs
1978  Hammarlundens låg och mellanstadium
1978-1979  Hammaröleden byggs
1971  Mörmoskolans högstadium byggs
1968  
Gunnarskärsgården invigs
1967  Ladugården till Mörmogård brinner
1964  Gunnarskärs gård rivs
1963  Mörmoskolans mellanstadium
1961  Brandstation invigs i Skoghall 
1958  Höghusen i Skoghall
1957  Skoghalls kyrka invigs
1953  Nuvarande kommunhuset invigs
1952-55  Cleveområdet uppförs
1950  Hammarö kommun blir Hammarö köping
1943  Vattentornet på Skoghall byggs
1934  Vidön inkorporeras med Hammarö kommun
1931  Hallersruds skola
1930  Skage Fyr släcks
1930  Skoghalls varmbadhus invigs
1929  Jakobsbergsbron färdigställs
1919 Clevegården uppförs
1872  Skage Fyr byggs
1863  Hammarö kommun bildas 

Tidslinjen kommer att fyllas på kontinuerligt. Håll utkik!!

Vad minns du? 

Visste du föresten att ordet kommun kommer från latinets communis och betyder gemensam? Det är också med gemenskap vi skapar bäst historia. Om du har ett speciellt minne från de gångna åren får du gärna dela med dig genom att maila din historia till info@hammaro.se 

Sidan uppdaterad: 2020-08-04