Psykolog

Skolpsykologen arbetar med psykologisk handledning i förskola och skola på uppdrag av elevhälsoteam och skolledning/förskolechef. Arbetet utgår från skollagen och barnkonventionen i förhållningssätt och psykologen arbetar med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser, men är inte behandlingsansvarig.

Dessutom erbjuder skolpsykologen fortbildning för skolledning och övriga personalgrupper i skola och förskola. Skolpsykologen ingår i det centrala elevhälsoteamet och har sin placering på familjecentralen Mörmogård.

Du är välkommen att vända dig till skolpsykologen om du har funderingar eller frågor.

Måndag 19/9 och tisdag 20/9 är Familjecentralen stängd då personalen har kompetensutvecklingsdagar.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-09-15