Jättebalsamin

Jättebalsamin är en snabbväxande ettårig växt som blir upp till 2,5 m hög och växer i stora, täta bestånd. Den blommar från juli till september med rosa eller, något mer sällan, vita blommor.

Närbild på jättebalsamin

Slår ut andra växtarter

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är invasiv eftersom den bildar höga och täta bestånd. De täcker i princip all övrig vegetation där de finns och bildar väldigt många frön som börjar gro tidigt på säsongen som på så vis hinner före andra växter. Den biologiska mångfalden påverkas negativt då jättebalsamin drar till sig väldigt många pollinatörer vilket leder till att inhemsk flora pollineras i lägre utsträckning och därför får en minskad frösättning.

Begränsa spridning

Då jättebalsamin endast sprids med frön och är en ettårig växt går det att hindra utbredningen av den tämligen enkelt, om det görs i tid. Spridningen kan förhindras genom att slå av eller ännu bättre rycka upp plantan innan blomning. Åtgärden måste upprepas under växtsäsong och några följande år tills det inte finns fler frön som kan gro. Då frön kan ligga kvar i jorden under något år bör du inte sprida jordmassorna som blomman stått på.

Vart gör du av växtavfallet sen?

Efter du har slagit eller dragit upp växterna så lägger du dem i en sopsäck som du knyter ihop ordentligt eller försluter på annat vis. Tänk på att det inte får vara jord med bland rötterna eller blommorna eftersom det inte går att bränna. Du slänger växterna, rötter och stjälkar på återvinningscentralen. Är det inte så mycket så kan du lägga det i en platspåse och slänga i den gröna soptunnan. Du kan även elda mindre mängder trädgårdsavfall på din egen tomt.

Sidan uppdaterad: 2022-05-25