Gatubelysning

Hammarö kommun har cirka 5 500 gatljuspunkter. De flesta har bytts ut till LED, som är energieffektivt och har lång livslängd. Varje höst görs en rondering, då noteras och åtgärdas alla lampor som inte lyser.

Har du uppmärksammat en trasig lampa och vill göra en felanmälan kan du använda våra e-tjänster eller ringa Kontaktcenter på telefonnummer 054-51 50 00.

Åtgärd om lampor inte lyser

  • Inom två timmar åtgärdas fel som utgör fara för liv. Det är till exempel om spänningsförande föremål är synliga eller om en anläggningsdel är trafikskadad.
  • Inom tre arbetsdagar åtgärdas mörka vägkorsning, övergångsställe och hel mörk gata.
  • Inom tio arbetsdagar åtgärdas fel som omfattar tre eller flera ljuspunkter i följd.

Fel som omfattar enstaka lampor åtgärdas i samband med rondering. Om det är ett kabelfel som orsakar att lampor inte lyser kan åtgärdstiden bli längre.

Tider för tändning och släckning

Tiderna för tändning och släckning av gatubelysningen styrs av ett skymningsrelä. Det betyder att tiderna varierar vid olika väderförhållanden för att det ska vara lika tryggt i trafiken, oavsett om det är en solig eller molnig dag. 

Ansvar

Trafikverket har ansvaret för gatubelysningen utefter infarterna till Hammarö, väg 236 Hammaröleden, väg 557 Industrileden och väg 554 Dingelsundsvägen.  

Sidan uppdaterad: 2024-02-05