Grundskola

Välkommen till grundskolans åk F-9 i Hammarö kommun – En plats med rätt till utbildning.

Vår röda tråd från förskola till år 9 bidrar till många goda resultat för ditt barn. Hammarö kommuns kommunala grundskolor finns till för ditt barn och vi vet att alla elever kan utveckla värdefulla förmågor och erövra nya kunskaper i rätt miljö och med rätt stöd och stimulans genom hela skolsystemet. Du som vårdnadshavare är viktig. Du är den som står ditt barn närmast och i samverkan med dig ökar vi ditt barns möjligheter att kunna nå så långt som möjligt i både sin kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Alla skolor följer läroplanen. Genom att läsa läroplanen får du veta vilken värdegrund skolan vilar sig på och vilket uppdrag och vilka mål skolan har. Till läroplanen hör också kursplaner och kunskapskrav för samtliga ämnen. 

Barnen går i skolan från höstterminen det år då barnet fyller sex år till och med vårterminen i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan). Barnen går då i grundskola, anpassad grundskola, specialskola eller sameskola. Utbildningen är obligatorisk, vilket innebär att alla barn har rätt till utbildning.  

Sidan uppdaterad: 2024-01-05