Grundskola

Alla barn mellan 7 år och 16 år
måste gå i skolan.
Barn kan få börja skolan när de är 6 år,
om föräldrarna vill.

Grundskola

I Hammarö kommun finns 7 grundskolor.
Vid 5 av skolorna finns förskoleklasser
Varje grundskola har en rektor som chef.

Förskoleklass

Förskoleklass är för barn som är 6 år.
Barnen måste inte gå i förskoleklass.
De får gå om de vill.

Information om förskoleklass
kommer hem till er med post.
Informationen kommer i början av
det året som barnet fyller 6 år.

Det är gratis att gå i förskoleklass.

Skolbarnsomsorg

Fritidshem finns från förskoleklass
till året barnet fyller 13 år.

Barnen är på fritidshem den tid
på dagen när det inte är skola.
Fritidshemmen är ofta öppna när
skolan har lov.  

Sidan uppdaterad: 2016-10-05