Valnämnden

Valnämndens uppgift är att ansvara för och administrera de allmänna valen.

Valsedlar

Lokal valmyndighet

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i Hammarö kommun som praktiskt genomför valen. Det är valnämnden som beslutar om vallokaler samt utser röstmottagare som arbetar på valdagen dels med att ta emot röstande och dels räkna rösterna. Valnämnden har även till uppgift att informera om hur valet går till och vart du kan rösta. Om du har tappat bort ditt röstkort är det till Valnämnden du vänder dig till för att få ett nytt röstkort.

Regional valmyndighet

Den regionala valmyndigheten är Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fördelar platserna mellan partierna och meddelar vilka personer som har blivit valda till kommunfullmäktige.

Central valmyndighet

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det samordnande ansvaret vad gäller planering, organisering och genomföring av valen. Bland annat upprättar de röstlängder och utfärdar röstkort. Klicka här för att komma till Valmyndighetens webbplats (extern länk).  

 

Sidan uppdaterad: 2023-02-14