Trygghetsvandringar

Varje år genomför Hammarö kommun trygghetsvandringar i samarbete med polisen, Räddningstjänsten och Hammaröbostäder. Syftet är att skapa tryggare utomhusmiljöer för medborgarna.

En grupp människor går längs gata på kvällen.

Samverkan genom medborgarlöfte

Som en del i det medborgarlöftet som togs 2023 mellan Lokalpolisområdet Karlstad (LPO) och Hammarö kommun ska kommunen genomföra trygghetsvandringar tillsammans med polisen och räddningstjänsten. Syftet med en trygghetsvandring är att inventera utomhusmiljön vid en specifik plats för att skapa tryggare miljöer att bo och verka i.

Inventering av utemiljöer
Genom trygghetsvandringen inventeras utvalda områden ur trygghets- och säkerhetssynpunkt. Metoden går ut på att tillsammans undersöka en förutstämd slinga.  Viktigt under en vandring är att människor som känner till området deltar, både ungdomar och vuxna, då de bäst känner till vilka platser som upplevs trygga och mindre trygga och vad detta kan bero på. Bland annat ses belysningen i ett område över.

Uppföljning och åtgärder

De synpunkter som kommer in under en vandring dokumenteras och hanteras av ansvarig förvaltning.  

Tidigare trygghetsvandringar

2022

Trygghetsvandring på Hammarlundens skolområde, samt förskolorna Sikvägen och Stjärnhimlen på Hammar.

2021

Trygghetsvandring i Skoghalls centrum och vägen ner till Lillängshamnen.

Sidan uppdaterad: 2024-02-05