Medicinsk del

I skolans elevhälsoteam bidrar skolsköterskan och skolläkaren med omvårdnads- och medicinsk kompetens. Elevhälsans medicinska del är en självständig verksamhet i skolan. Det är frivilligt att anlita den och den är avgiftsfri. Elever och vårdnadshavare är välkomna att kontakta skolsköterskan och skolläkaren utifrån sina behov.

Elev på hälsobesök hos Jenny

Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal, rådgivning, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Vid sjukdom eller olycksfall som uppkommit under fritiden hänvisar vi till vårdcentral eller annan vårdinrättning. Skolsköterskan och skolläkaren har i uppdrag att följa ditt barns tillväxt och utveckling.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att viktig information om ditt barns hälsa kommer till skolsköterskans kännedom. 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-03-14