Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden i Värmland är gemensam för Värmlands 16 kommuner samt Region Värmland.

Nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet. Nämnden har även ett arbetsutskott som bereder de ärenden som nämnden sedan fattar beslut om.   

Sidan uppdaterad: 2023-06-13