Socialförvaltningens undersökningar samt kvalitetsarbete

Inom socialförvaltningen lägger vi stort fokus på att ha en hög kvalité på de tjänster vi erbjuder våra medborgare. En viktig del i vårt kvalitetsarbete är undersökningar som riktar sig till de vi är till för. På så sätt får vi viktig information om hur våra tjänster upplevs. Utifrån resultaten kan vi i verksamheterna vårda det vi redan gör bra och göra handlingsplaner för eventuella förbättringsområden som finns.

Brukare sitter i soffa i samspel med varandra
Sidan uppdaterad: 2023-12-21