Donerade arkiv

Hammarö kommun har fått några arkiv donerade till sig.

Sågverksindustrin och Rikssågverksskolan

Tord Segerdahl, före detta rektor på Rikssågversskolan, har donerat ett arkiv innehållande dokumentation som rör sågverksindustrins och Rikssågverksskolans utveckling. Tord Segerdahl har samlat material till arkivet under ett långt liv i sågverksindustrins tjänst och som rektor för före detta Rikssågverksskolan. Materialet har använts vid olika internutbildningar under Tords tid i sågverksindustrin. Nu finns del av materialet hos Hammarö kommun, Rikssågverksskolans huvudman. Arkivmaterialet förvaras i kommunarkivet och är tillgängligt för forskning.

Pedagogiskt material

Ett annat arkiv som Hammarö fått är donerat av makarna Kajsa och Tor Silve. Arkivet innehåller lek- och pedagogiskt material för träning av funktionshindrade barn. 

Sidan uppdaterad: 2020-08-03