Serviceförvaltningen

Blå bild med två personer som står med spadar, text över bilden som säger serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ansvarar bland annat för den tekniska verksamheten såsom gator, vatten och avlopp (VA), fastigheter, parker/grönområden, idrotts-/friluftsanläggningar, bad- och lekplatser samt lokalvård. Dessutom även för måltidsverksamheten, föreningsverksamhet med bidrag, lotteritillstånd och lokalbokning.                

Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-15