Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ansvarar bland annat för den tekniska verksamheten såsom gator, vatten och avlopp (VA), fastigheter, idrotts-/friluftsanläggningar, parker/grönområden, bad- och lekplatser, lokalvård  och renhållning. Dessutom även för måltidsverksamheten, föreningsverksamhet med bidrag, lotteritillstånd och lokalbokning.                

Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-08-04