Ambulerande röstmottagning och budröstning

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att ta dig till din vallokal eller till lokal för förtidsröstningen kan du rösta med hjälp av ett bud eller ambulerande röstmottagare som kommer och tar emot din röst där du befinner dig.

Budröstning

Under förtidsröstningsperioden 22 maj – 9 juni kan du göra i ordning din röst hemma och låta ett bud lämna in din röst. För att rösta med bud behöver du ha både ett bud som kan lämna in rösten och ett vittne som intygar att processen har gått rätt till. Följande personer får vara vittne och bud:

  • en anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, förälder och syskon eller makes/makas/sambos barn, barnbarn förälder och syskon)
  • din vårdare eller någon som brukar hjälpa dig med personliga ärenden
  • anställd på ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt


För att budrösta behövs särskilt material, du kan hämta ut budröstningsmaterial från och med den 22 maj i kommunens kontaktcenter, i Hammarö bibliotek eller genom att beställa via valmyndighetens hemsida.

Budet ska lämna in din röst antingen i förtidsröstningslokalen i Hammarö bibliotek eller i din vallokal på valdagen. Budet måste ha med sig ditt röstkort samt kunna styrka sin identitet för att få lämna in din röst.

Ambulerande röstmottagning

Om du inte har möjlighet att rösta med hjälp av ett bud kan du be att få lämna din röst till ambulerande röstmottagare. Två röstmottagare kommer då dit du befinner dig och tar emot din röst. Tänk på att du behöver kunna styrka din identitet för att kunna lämna din röst till ambulerande röstmottagare. Du behöver också ha ditt röstkort.

Du kan boka ambulerande röstmottagning under perioden 22 maj – 7 juni genom att kontakta kommunens kontaktcenter på 054-51 50 00. Du kan också boka ambulerande röstmottagning på valdagen den 9 juni fram till kl. 19:00. För att boka ambulerande röstmottagning på valdagen kontaktar du valkansliet på 054-29 21 50.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22