18-årsgräns på solarium

Första september 2018 infördes regler om 18-årsgräns för att sola solarium.

Det innebär att nu måste den som driver ett solarium, förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.

Bestämmelserna riktar sig till den som yrkesmässigt bedriver verksamhet med kosmetiskt solarium. 

Hur?

Bestämmelsen kan uppfyllas antingen genom att du som bedriver solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller genom att du använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna.
Det räcker alltså inte med att informera om åldersgränsen genom den skylt med information om 18-årsgränsen som måste sitta synligt vid det kosmetiska solariet.
Den verksamhetsutövare som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Kontrollköp

För att kontrollera en solarieverksamhets rutiner för ålderskontroll, kan miljö- och byggnadsnämnden göra ett så kallat kontrollköp.
För ett kontrollköp får tillsynsmyndigheten inte anlita någon som är yngre än 18 år. 

Ett kontrollköp får göras även om verksamhetsutövaren inte har informerats om det i förväg, men tillsynsmyndigheten ska alltid informera verksamhetsutövaren om köpet.

Syfte

Bakgrunden till de nya reglerna är att det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. 

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och barn är särskilt känsliga för strålning. 
Reglerna gäller dock inte för barn som behöver sola i medicinskt solarium.

Sidan uppdaterad: 2023-06-13