Våtmark

Våtmarker är viktiga inslag som bidrar med många kvalitéer i landskapet. Hammarö kommun framhåller i sin översiktsplan och genom en miljööverenskommelse med länsstyrelsen i Värmland att man ska arbeta med våtmarksåtgärder i kommunen. Att återskapa våtmarker bidrar även till flera av de nationella miljömålen.

Våtmark med en ö av träd i mitten. Två tranor flyger över vattnet.
Bild på flygande tranor
Sidan uppdaterad: 2023-12-22