Faroanalys (HACCP-plan)

Faroanalysen är det första steget i HACCP, där man konstruerar ett flödesschema och utför en riskinventering. 

Om denna faroanalys visar på risker som inte tas om hand med grundförutsättningarna, ska en fullständig HACCP-plan upprättas.

Verksamheter som bara hanterar förpackade livsmedel behöver inte göra en faroanalys. Övriga företag ska däremot genomföra ett eller flera steg i en HACCP-plan.

Förenklad beskrivning av hur du gör en faroanalys

  • Beskriv verksamhetens produkter och processer.
  • Upprätta ett flödesschema med början inköp/varumottagning och som sista steg, i många fall, servering/distribution.
  • Utför en riskinventering där mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska faror samt eventuella allergener som kan finnas i råvaror eller processteg preciseras.
  • Titta på vilken sannolikhet och risk farorna har och vad för åtgärder som vidtas för att förhindra någon av ovanstående nämnda faror.
  • Bestäm om något av stegen innebär en risk som behöver särskild övervakning (CCP). Ta gärna hjälp av ett så kallat beslutsträd.  
Sidan uppdaterad: 2023-06-13