Flödesschema

Ditt system för egenkontroll bör innehålla ett flödesshema, där du beskriver de olika stegen för råvaror i din verksamhet: från inköp och mottagning till färdig produkt och servering/ försäljning.

Till höger finns ett exempel på hur ett sådant flödesschema kan se ut.

(Exemplet används med tillstånd av Malmös miljöförvaltning)  

Sidan uppdaterad: 2021-03-24