Om att lämna anbud

Om du vill bli leverantör till kommunen är ett första steg att ta reda på om det finns upphandlingar där ditt företag är verksamt. Det finns flera sätt att göra detta på.

Chef på möte
  • Prenumerera på en annonstjänst. Det här är förmodligen det smidigaste sättet att få information om nya upphandlingar. Det kostar en slant, men då missar du heller inga upphandlingar som kan vara av intresse. Det finns flera annonstjänster, en av dem är E-Avrops Pabliq

  • Prenumerera på CPV-koder hos upphandlingsverktyget. Skapa ett konto och välj vad du vill bevaka. Detta är kostnadsfritt.

  • Titta på vår sida hos E-Avrop. Följ länken för att se vilka upphandlingar som är aktuella just nu. De flesta myndigheter publicerar de upphandlingar som är aktuella för dem på respektive hemsidor.

  • Ha dialog med en verksamhet där inköpsbehovet är litet (under direktupphandlingsgränsen) och inköpet inte behöver annonseras i en offentlig upphandling.

När du funnit en upphandling där du tror att du skulle kunna bli en god leverantör är det dags att lämna anbud. Innan du lämnar ditt anbud är det viktigt att du säkerställer att ditt anbud är komplett och att inga uppgifter saknas. 

Steg ett är att skapa ett leverantörskonto, vilket är kostnadsfritt, och sen kan du påbörja arbetet.

1. Följ instruktionerna

Följ instruktionerna som anges i upphandlingsdokumenten (också känt som förfrågningsunderlag). Upphandlingsdokument innehåller oftast:

  • Information och föreskrifter om upphandlingen, ”formkrav”.

  • En kravlista med så kallade ”skakrav” som måste uppfyllas.

  • Ett förslag på avtal, kallas ibland för ”kommersiella villkor”.

  • En utvärdering. Här framkommer det hur kommunen väger pris mot kvalitet och vilket anbud som antas.

  • Andra bilagor som kan vara intressant för en anbudslämnare.

2. Krav och villkor

Säkerställ att anbudet uppfyller samtliga krav och villkor som den upphandlande organisationen har angivit.

3. Svara på allt

Svara på det som efterfrågas. Titta noga igenom för att se att du har svarat på det som vi har frågat efter.

Exempel: Ett vanligt är att vi efterfrågar ett bevis på ledningssystem ofta med en punktlista vad som minst ska finnas med, och leverantörer skickar in sin egen kvalitetsmanual. Det här gör jobbet för upphandlaren mycket svårare för att förstå om kravet uppfylls. Ett förslag är då att bemöta kraven punkt för punkt. 

4. Kvalitetssäkra

Kontrollera att du har lämnat in beskrivningar och bevisning. Chanserna att komplettera i efterhand är små.

5. Svara på alla frågor

Svara på alla frågor, även de som är självklara för dig. Vi kan endast ta hänsyn till de svar och handlingar som lämnas i anbudet.

6. Var i tid

Lämna anbudet i tid. Om anbudet lämnas för sent så kan det inte prövas. Följdrekommendationen är då förstås att börja i tid med upphandlingen. Tidsfristen för att ställa frågor är ofta cirka 10 dagar kortare än anbudsfristen, så börjar du för sent, finns det risk att du behöver lämna anbud med utestående frågor.

Anbudet lämnas elektroniskt i kommunens upphandlingsverktyg. Hammarö kommun använder e-Avrop.

Sidan uppdaterad: 2023-01-26