Kontrollansvarig

De formella uppgifter en kontrollansvarig har, är att biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan och se till att kontrollplaner och gällande bestämmelser och villkor följs.

När behövs kontrollansvarig?

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.
Dock finns undantag när en kontrollansvarig inte behövs, till exempel vid mindre projekt så som byggnation av inglasade uteplatser och mindre garage krävs i normalfallet inte någon kontrollansvarig.
Miljö- och byggnadsnämnden avgör om kontrollansvarig krävs. Kontrollplan ska lämnas in även om kontrollansvarig inte krävs.

Certifierad kontrollansvarig

Den som anlitas som kontrollansvarig måste vara certifierad.
För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan. Det finns två företag som utfärdar certifieringar; Kiwa Certification eller RISE.
Du vänder dig till dem när du behöver hitta en kontrollansvarig till dit projekt.

Sidan uppdaterad: 2024-01-09