Kontrollansvarig

De formella uppgifter en kontrollansvarig har är att biträda byggherren med att upprätta kontrollplan och se till att kontrollplaner och gällande bestämmelser och villkor följs.

När behövs kontrollansvarig?

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Dock finns undantag när en kontrollansvarig inte behövs, till exempel vid mindre projekt så som byggnation av inglasade uteplatser och mindre garage krävs i normalfallet inte någon kontrollansvarig. Miljö- och byggnadsnämnden avgör om kontrollansvarig krävs. Kontrollplan ska lämnas in även om kontrollansvarig inte krävs.

Certifierad kontrollansvarig

Den person som vill verka som kontrollansvarig för ett projekt ska ha kunnat visa upp certifikatsbevis på att den införskaffat nödvändig kunskap om plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige ska även ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med eller arbeta inom samma företag som den som utför de arbetsåtgärder som ska kontrolleras. 

Sidan uppdaterad: 2023-05-12