Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen korttidsvistelse kan ges i olika former. Vanligast är att personen med funktionsnedsättning vistas i en annan familj eller på ett korttidshem under korta men ofta regelbundet återkommande perioder. Den funktionshindrade får miljöombyte som kan vara stimulerande och de anhöriga får tillfälle till avkoppling.
 
Korttidsvistelse kan ge person med funktionsnedsättning möjlighet till både miljöombyte och rekreation.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-09-14