Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Först när denna är undertecknad av båda föräldrarna och har godkänts av socialnämnden kan barnets juridiska rättigheter såsom arvsrätt, rätt till faderns efternamn med mera tillvaratas.

Förälder med två barn
När faderskapsbekräftelsen är undertecknad kan föräldrarna även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om det uppstår tveksamheter om vem som är ett barns biologiska fader måste detta utredas.

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-05-29