Mörmoskolan 7-9

Vi är övertygade om att det lustfyllda lärandet grundar sig på goda relationer, trygghet och trivsel. Det är viktiga grundpelare i vår verksamhet och vi lägger fokus på att bygga goda relationer för att varje elev ska ha möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Mörmomodulskola

Vårt mål är att varje elev ska känna att utbildningen har gett en god grund att stå på inför det framtida livet. Eleven ska känna att framtiden består av möjligheter och inte hinder. Vi arbetar därför alltid för att varje elev ska ha fullständig behörighet till gymnasieskolans utbildningar.

På Mörmoskolan 7-9 ska varje elev också få möjlighet att utveckla en god självkänsla för att kunna göra kloka val i livet. Vårt uppdrag är att ge varje elev goda förutsättningar att påverka sin egen och samhällets utveckling i framtiden genom att utvecklas som demokratiska samhällsmedborgare.

Vi har behöriga och utbildade lärare vilket vi ser som en självklarhet för att nå våra mål. Dessutom är personalen på Mörmoskolan 7-9 duktiga på relationsbyggande och att se alla elever. Vi är stolta över vår ”Vi-känsla” på skolan!

Vår slogan på skolan är ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig!”

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer

Visa på kartan

Sidan uppdaterad: 2021-02-23