Utveckling och kvalitet

Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete på skolan. Vi analyserar våra resultat och vidtar åtgärder för att ständigt bli bättre på det vi gör. Vi är noga med att alla insatser vi gör ska ge våra elever bättre förutsättningar att lyckas i sin skolgång.

På Mörmoskolan 7-9 arbetar vi ständigt med att förbättra vår verksamhet. Vi följer upp våra resultat, vi analyserar dem och vi vidtar åtgärder utifrån de analyser vi gör. Vi tycker att vi har hög kvalitet på vår skola, men vi slår oss inte till ro utan vi söker ständigt efter förbättringsområden.

En viktig del i vårt utvecklingsarbete är den input som elever och vårdnadshavare har om vår skola. Vi månar därför om goda relationer med både elever och vårdnadshavare och uppmuntrar att man tar kontakt med oss på skolan med både ris och ros. Tillsammans med våra elever och vårdnadshavare blir vi bättre!

Sidan uppdaterad: 2021-02-23