Farlig verksamhet nära dig

Vissa verksamheter klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Det är länsstyrelsen som beslutar vilka som ska beröras av paragrafen. Om hanteringen av farliga ämnen är tillräckligt stor kan farliga verksamheter även klassas som Sevesoverksamheter. Kommuner där Sevesoverksamhet bedrivs är skyldiga att tillhandahålla information för allmänheten om risker vid verksamheten och hur man kan skydda sig om en olycka skulle inträffa. Det är viktigt att du som berörs tar till dig informationen så att du vet vad du ska göra om något skulle hända.

Sidan uppdaterad: 2020-05-04