Sveriges friskaste kommun 2030

Målarbetet på Hammarö är sedan 2020 baserat på Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Kommunfullmäktige fattade 2020 beslut om tre övergripande mål där ett av dem är att Hammarö ska bli Sveriges friskaste kommun.

Kvinna tränar på ett utegym

Det målet är baserat på mål 3 i Agenda 2030 som handlar om Hälsa och välbefinnande för alla.

Inom socialförvaltningen är detta ett väldigt viktigt mål som går väl i linje med det hälsofrämjande arbete som pågår inom förvaltningen sedan ett antal år tillbaka. På de här sidorna berättar vi mer om hälsofrämjande arbetssätt men också om omställningen till God och nära vård som pågår i hela landet.

Sidan uppdaterad: 2023-10-25