Karlstadsregionens krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser.

Naturbild med vatten, klippor och buskage

Gemensam organisation

Hammarö kommun ingår tillsammans med Forshaga, Grums, Karlstad,  Kil och Munkfors i Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Räddningstjänstförbundet har skapats för att lättare kunna samordna resurser mellan kommunerna om en kris eller stor olycka skulle ske.

Sidan uppdaterad: 2023-06-13