Märkning av tobak

Tobakslagen ställer en rad krav på märkning av tobaksvaror.

Om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarning eller kombinerad hälsovarning, eller om den är uppenbart oriktig, får varan inte säljas till konsumenter i Sverige. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att förse förpackningen med korrekt hälsovarning eller kombinerad hälsovarning.

Förpackning till en tobaksvara eller själva tobaksvaran får exempelvis inte heller antyda att produkten är mindre skadlig än andra liknande produkter, innehålla information om nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

Läs mer om märkning: 

Märkning och förpackning av tobaksvaror

Sidan uppdaterad: 2023-05-09