Minnesteamet

I Hammarö kommun finns Minnesteamet som är till för dig och din närstående som har en minnesproblematik och/eller kognitiva svårigheter eller som nyligen har fått en demensdiagnos.

Lindaoch Karin.JPG

Minnesteamet i Hammarö kommun

Syftet med Minnesteamet är att finnas som ett stöd i vardagen och att du som anhörig och din närstående ska få fortsätta ha en god livskvalitet genom hela sjukdomsförloppet.

Minnesteamet är ett nätverk av demenssköterska, silviasyster, specialiserad undersköterska inom demens, arbetsterapeut, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Vi har också ett samarbete med demenssköterskor på Vårdcentralen i Skoghall. 

Minnesteamet erbjuder:

  • Individuella samtal
  • Anhörigstöd
  • Anhörigcafé där du får träffa andra i liknande situation
  • Hembesök
  • Uppföljningssamtal i samband med diagnos
  • Rådgivning och handledning
  • Vägledning och kontakter
  • Utbildning och information

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-05-17