Anhörigstöd äldreomsorg

För dig som regelbundet vårdar, hjälper eller stödjer en närstående äldre.

Tre äldre personer i livligt samspråk vid ett bord

Vem är anhörig?

Anhörig är du som regelbundet vårdar, hjälper eller stödjer en närstående äldre. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting eller vän.

Socialförvaltnignens anhörigstöd vänder sig till dig som är över 18 år.

Anhörigstödet är till för dig för att du ska kunna vara det stöd du vill och önskar för din närstående. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och vilken livssituation du befinner dig i. Det finns två typer av anhörigstöd, det indirekta anhörigstödet och det direkta anhörigstödet

Indirekt anhörigstöd

Det indirekta anhörigstödet är biståndsbedömt och behovsprövat samt riktar sig till din närstående. Det är ofta belagt med en avgift och syftar till att avlasta anhöriga. Det kan till exempel vara:

  • Hemtjänst
  • Dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom (demens)
  • Avlösning i hemmet
  • Avlatning i form av korttidsplats på Djupängen

 

Det indirekta anhörigstödet är reglerat i socialtjänstlagen:
"Soclialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående om har funktionshinder". 5kap. 10§ Socialtjänstlagen. 

Det betyder att vi som arbetar i kommunen aktivt ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående utan att de anhöriga själva ber om stöd. 

Kontakta biståndshandläggare i kommunen om du har behov av indirekt anhörigstöd. Biståndshandläggare nås via kommunens kontaktcenter: 054-51 50 00. 

Direkt anhörigstöd

Det direkta anhörigstödet är till för dig som anhörig och är kostnadsfritt, icke biståndsbedömt och dokumenteras inte. Vi har sekretess och du kan välja att vara anonym. Det direkta anhörigstödet är: 

 

För dig som är anhörig till en närstående med kognitiv sjukdom (demenssjukdom) eller långtidsjuk, kontakta: 
Linda Thomas, Specialisserad undersköterska inom kognitiv sjukdom
Telefon: 054-51 53 04
Mejl: linda.thomas@hammaro.se

Du kan också kontakta din vårdcentral om du har behov av att prata med en kurator.
Vårdcentralen Skoghall: 010-831 84 00. 

Sidan uppdaterad: 2023-05-22