Har du förlorat kontrollen över ditt spelande?

Sedan den 1 januari 2018 har kommunerna ett särskilt ansvar för att hjälpa personer med spelproblematik. Vi på öppenvården i Hammarö kommun erbjuder både rådgivning och behandling för personer med spelproblem.

Vår behandling
Öppenvården i Hammarö kommun erbjuder en MI-inriktad behandling för dig som önskar en förändring samt en KBT-inriktad individuell behandling i för personer med spelberoende. I behandlingen på Öppenvården utgår vi från att det är fullt möjligt att bli av med sina problem. KBT-behandling vid spelberoende utgår från kognitiv beteendeterapi, vars utgångspunkt är att spelandet fyllt en funktion i spelarens liv. Fokus i behandlingen är att förstå spelandets funktion, att identifiera triggers och att hitta nya strategier för att hantera dessa. KBT-baserade metoder är bevisat effektiva vid behandling av spelberoende enligt aktuell behandlingsforskning. 

Vem kan ingå i behandlingen?
Vi vänder oss till dig som är boende i Hammarö kommun och som har problem med överdrivet spelande om pengar och som har bestämt dig för att förändra din situation.

Anhörig till spelmissbrukare
Har du någon anhörig som har spelproblem? Läs mer under Anhörigstöd.

Misstänker du att du ligger i riskzonen för spelmissbruk? Testa dig här.

Sidan uppdaterad: 2023-06-15