Sök om lov på webben

När du ansöker om exempelvis bygglov, vill vi att du i första hand ska använda dig av våra e-tjänster. Det kräver att du har en e-legitimation (BankID).

Ungt par håller i en bärbar dator som visar ett hus med solpaneler.

I e-tjänsterna kan du exempelvis söka om förhandsbesked, bygg-, rivnings- och marklov, anmäla eldstad och attefallsåtgärder, söka strandskyddsdispens för byggnation med mera.
Du kan sedan också följa ditt ärende och se vad som händer och även titta på dina avslutade ärenden, i e-tjänsten Mina byggärenden.

Jag har ingen e-legitimation

Om du inte har någon e-legitimation, kan du får hjälp att logga in i e-tjänsterna i Kontaktcenter. Du behöver då ha en fungerande e-postadress och en giltig legitimation. 
Behöver du en blankett på papper, kan du ladda ner det här eller kontakta oss på mbn@hammaro.se eller via telefon 054-51 50 00 och beställa en blankett.

Jag har inte mina handlingar digitalt

Om du inte har tillgång till digitala handlingar för din ansökan, går det ändå bra att skicka in ansökan via e-tjänsten och sedan komplettera ditt ärende via vanlig post till:
Hammarö kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Box 26 
663 21 Skoghall

Du kan också komplettera ditt ärende med digitala handlingar vid ett senare tillfälle, via e-tjänsten "Komplettera ditt pågående ärende".

Sidan uppdaterad: 2023-05-12