Gestaltningsprogram för centrala Skoghall

Det gällande Gestaltningsprogram för centrala Skoghall godkändes av kommunstyrelsen den 13 nov 2012. Kommunen håller just nu på att arbeta fram ett nytt, uppdaterat Gestaltningsprogram för Skoghalls centrum. Det nya Gestaltningsprogrammet för Skoghalls centrum beräknas godkännas hösten 2023.

Här redovisas det gestaltningsprogram som tagits fram för centrala Skoghall. Programmet bygger på de medborgardialoger som genomfördes under hösten 2011. Programmet belyser frågor som är viktiga att jobba med för att förbättra Skoghall centrum. Med projektet vill kommunen bland annat skapa en tydligare koppling mellan centrala Skoghall och vattnet.   

Sidan uppdaterad: 2023-08-25