Gestaltningsprogram för Skoghalls centrum

Det gällande gestaltningsprogram för Skoghalls centrum godkändes av kommunfullmäktige den 18 december 2023.

Gestaltningsprogram

Här redovisas det gestaltningsprogram som tagits fram för Skoghalls centrum "Skoghall för all tid". Mark- och planavdelningen har tillsammans med tjänstepersoner från övriga förvaltningar och med Tengbom arkitekter arbetat fram ett gestaltningsprogram för Skoghalls centrum ”Skoghall för all tid”. I framtagandet av gestaltningsprogrammet har medlemmarna i SkoghallHammarö centrumförening varit delaktiga, fältarbetarna i kommunen samt kommunpolisen gavs möjlighet att tycka till. Även elever från nionde klass och medborgare hade möjlighet att tycka till om centrums utveckling. Med projektet vill kommunen bland annat skapa ett levande och inbjudande centrum. 

Upplysningar lämnas av planarkitekt Hanna Pjevic på tel. 054-51 54 57.

Kommunstyrelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2024-01-09