Tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Dessa produkter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus eller olika varumärken som Lyft, Velo, Volt med mera.

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter nu blir reglerad.
Lagen innehåller bestämmelser om bland annat produktanmälan, produktkrav, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Anmälan

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022, måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram.
Du kan göra din anmälan via vår e-tjänst och skicka din anmälan digitalt eller genom att ladda ner en blankett som du fyller i skickar till kommunen.

Anmälan är för tillfället kostnadsfri. Kommunen kan dock komma fatta beslut om anmälnings- och tillsynsavgifter framöver.

Regler och krav

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter ställer krav på dig som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram.
Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.
Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Åldersgräns

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma.
Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation.
Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Ska du sluta sälja tobaksfria nikotinprodukter?

När din verksamhet upphör, byter ägare eller om du vill sluta tobaksfria nikotinprodukter, ska du anmäla detta, använd gärna e-tjänsten eller vår blankett. 

Rökfria miljöer och tobaksfria nikotinprodukter

Enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), är det förbjudet att använda tobaksfria nikotinprodukter som till användningssättet motsvarar rökning, i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer.

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-07-12