Innan du får börja bygga - startbesked

Du får ett startbesked när vi bedömer att gällande byggregler kommer att uppfyllas. Du får inte börja bygga innan du har fått ett startbesked. Om du börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Startbeskedet för ett anmälningspliktigt ärende, upphör att gälla två år efter att det gavs.
Har du inte påbörjat dtt bygge innan dess, krävs att du gör en ny anmälan och får ett nytt startbesked.

Sidan uppdaterad: 2023-05-12