Vattnets kretslopp

Följ vattnets resa från Vänern och tillbaka till Vänern igen, resan från sjövatten till dricksvatten till avloppsvatten till sjövatten igen. Vi beskriver hur det går till när Vänerns vatten renas så att det blir till det goda dricksvatten vi har i våra kranar.

baravatten-6-3x2-foto-peter-van-der-meulen kampanj för Svenskt vatten (får endast användas i detta syfte)
Foto: Peter van der Meulen

Resan börjar i Vänern

Dricksvattnets resa börjar i Vänern, där det naturliga sjövattnet används som råvatten för beredningen av dricksvatten vid Sörmons vattenverk i Karlstads kommun, som vi får vårt dricksvatten ifrån.

Reningen består främst av konstgjord infiltration i de stora sandområden som finns på Sörmon. Det innebär att sjövatten omvandlas till grundvatten som senare blir dricksvatten när det har desinfekterats genom att vattnet passerar genom ett ultraviolett filter. UV-ljuset slår ut mikroorganismer som bakterier, parasiter och virus, ingen klorering används.

Dricksvattnet strömmar i vattenledningar via Karlstad till Hammarö. På en del platser längs vattenledningarna finns tryckstegringsstationer för att skapa ett jämnt och högt tryck i vattenledningarna.

Vattnet i hushållen

Hemma i hushållen på Hammarö använder varje person i genomsnitt 140 liter vatten varje dag. På ett år blir det drygt 50 000 liter per person. Mest vatten, 60 liter, använder vi till vår personliga hygien. 30 liter går till toalettspolningar. Tvätt och disk tar vardera 15 liter, medan det bara går åt 10 liter om dagen till mat och dryck. 10 liter används till övriga saker, till exempel städning. Efter användning hamnar det nedsmutsade vattnet i avloppsledningarna och går vidare till reningsverket.

Avloppsvattnet renas i Vidöns eller Sättersvikens reningsverk

Hammarö har två kommunala reningsverk, Vidöns och Sättersvikens avloppsreningsverk. Verken har en reningsprocess som består av tre steg. Det första steget kallas mekanisk rening. Det är grovrening med hjälp av rensgaller där det fastnar toapapper och skräp, sand och tyngre partiklar sjunker till botten.

Efter det mekaniska reningssteget pumpas vattnet vidare till den biologiska reningen. Där renas vattnet på två sätt, dels tas mycket kväve bort, dels bryts syreförbrukande material ned med hjälp av mikroorganismer.

Den kemiska reningen avslutar vattenreningen i reningsverket. Den sker genom att en fällningskemikalie droppas i vattnet. Då bildar fosforn små klumpar som kallas flockar. Flockarna stöter ihop med andra flockar och växer kontinuerligt. Till slut blir de så tunga att de hamnar på botten som slam där de skrapas ihop och tas bort. Läs mer om vår rening av avloppsvatten.

Vattnet tillbaka i Vänern

När avloppsvattnet har passerat genom reningsverket, är det rent och klart igen. Vattnet rinner ut i Vänern igen och därmed är vattnet återfört till källan för dricksvattnet.

Kretsloppet är slutet.

Sidan uppdaterad: 2022-03-23